Kuchyňa-obývacia izba "Parus"

Fotograf:Sergey Polyushko.
Projekt:Rina Lovko.