"Časti tela": Byt 77 m².

Fotograf:Natalya Trukhina.
Projekt:Štúdio Gradiz Design.