Bytový dizajn pre bakalára, 40 m2

Umiestnenie:Obytný komplex Mosfilmovsky, Moskva.
Dizajnér:Kirill Sokolov.