Byt v Stalinke, 47 m2

Miesto:Kyjev, Ukrajina.
Návrhár:Olga Kataevskaya.