Byt v rezidenčnom komplexe "siedmeho neba", Novosibirsk

Fotograf:Vladimir Leutin.
Projekt:Elena Mamaeva, Diana Mironova.