Chcem nezáväznú
cenovú ponuku

.: SEO Optimalizácia internetových stránok, PR & copywriting

SEO, optimalizácia stránok v internetových vyhľadávačoch, PR články, Copywriting, internetové stránky, web stránky, internetové obchody

.: Prečo SEO optimalizácia

Priemerne 90% návštevníkov prichádza na internetové stránky cez internetové vyhľadávače. Pri vyhľadávaní si vačšina z nich prezrie iba prvú stránku s vyhľadanými internetovými stránkami. Priemerne 46% ľudí klikne na vašu stránku ak sa nachádza na prvej pozícii, 29% ak na druhej pozícii, 20% na tretej, 17,5% na štvrtej, 15% na piatej, a na ostatných pozíciach 13,4%, 13%, 10,4%, 9% a 7% na prvej stránke vo výsledkoch vyhľadávača.

Internetová populácia v Slovenskej republike predstavuje 3,5 milióna ľudí a z toho 99% využíva služby internetového vyhľadávača GOOGLE. Zobrazujú sa vaše internetové stránky vo vyhľadávači GOOGLE na TOP pozíciach? Viete aké kľúčové slová sú pre vás relevantné? Chcete podstatne zvýšiť počet relevantných návštevníkov vašich internetových stránok bez dodatočných nákladov za platenú reklamu? Ak ste odpovedali aspoň raz kladne, potom je tu pre vás optimalizácia internetových stránok pre internetové vyhľadávače a nielen tie.

Public Relations (PR), po slovensky "Vzťah s verejnosťou", definuje nepriamy vplyv spoločnosti na svoje vonkajšie okolie tak, aby si samo vytvorilo kladný vzťah k tejto spoločnosti. Obor Public Relations využíva k svojmu účelu copywriting - vytvorenie textového obsahu tak, aby malo čo najväčšiu vypovedaciu hodnotu pre vopred určenú cieľovú skupinu.

Ilustračný obrázok - SEO optimalizácia internetových stránok

.: Výhody SEO optimalizácie internetových stránok

 • akvizícia nových vysokorelevantných návštevníkov - potencionálnych zákazníkov
 • umiestnenie stránky na TOP pozíciach v internetových vyhľadávačoch bez akýchkoľvek poplatkov
 • vyšší záujem návštevníka o obsah vašich stránok
 • vybudovanie internetového "podhubia" stránok - budovanie spätných linkov na vašu stránku
 • zvýšenie kvality internetovej stránky (štrukturovaný obsah, indexácia, existencia podstránok, navigácia - interné linky)
 • optimalizácia stránky na kľúčové slová a obsah, ktorý prináša zákazníkov a nie iba návštevníkov
 • aplikácia analytických nástrojov - analýza návštevníkov a ich činností na stránkach, čo robia, hľadajú, prečo odchádzajú ...
 • budovanie dlhodobej marketingovej stratégie na internete
 • vysoká efektívnosť vynaložených prostriedkov

.: Ponuka služieb

 • vytvorenie stratégie optimalizácie internetovej stránky pre internetové vyhľadávače a ľudí
 • návrh cieľov, nastavenie a aplikácia analytického nástroja
 • analýza a zadefinovanie relevantných kľúčových slov
 • analýza "on-page" faktorov internetovej stránky a ich optimalizovanie (vnútorné linky, textový obsah, štruktúra, popisy, navigácia...)
 • analýza "off-page" faktorov a ich optimalizácia (spätné odkazy, indexovanie vyhľadávačmi, konkurencia, ...)
 • aktívne budovanie spätných odkazov - linkbuilding
 • pravidelný reporting priebehu optimalizácie, návštevnosti a hodnotenia stránky internetovými vyhľadávačmi

.: Prečo využívať PR články

 • prezentácia spoločnosti a jej produktového portfólia
 • uvádzanie nových produktov a služieb spoločnosti
 • budovanie "povedomia o značke" tzv. brand a jeho šírenie na internete
 • využitie marketingového potenciálu a spolupráca s relevantnými internetovými portálmi
 • budovanie spätných odkazov (linkbuilding)
 • nízkonákladová reklama s vysokou efektívnosťou

.: Ponuka služieb

 • vytvorenie PR stratégie na internete
 • selekcia vhodných partnerov na realizáciu PR kampane a odkomunikovanie spolupráce
 • tvorba textových (copywriting) a grafických podkladov pre PR kampane, internetové stránky, newslettre, ...
 • internetový copywriting - vytvorenie SEO optimalizovaného textového obsahu pre Vaše internetové stránky
 • definovanie kľúčových slov a ich "umiestnenie" v PR článkoch - budovanie relevantných spätných odkazov
 • monitoring a pravidelný reporting PR kampane

 

.: Prípadové štúdie (Case Study)

Chcem nezáväznú cenovú ponuku

 
Používame cookies. Pokračovaním používania našich služieb s tým súhlasíte. | Ok | Viac info >>