Chcem nezáväznú
cenovú ponuku

.: Prípadová štúdia -> stavebná spoločnosť DOMSTAV

internetová stránka, PPC, katalógová, bannerová, mobilná a emailová reklama, SEO, FLASH , DVD a PowerPoint prezentácie, PR články, copywriting

.: Základné informácie

DOMSTAV je spoločnosť pôsobiaca na trhu s ponukou komplexných stavebných služieb. Hlavný obor podnikania spoločnosti je plánovanie, organizovanie a vykonávanie stavebnej činnosti. DOMSTAV sa snaží vystupovať ako spoločnosť, ktorá dokáže zrealizovať výstavbu domu do jedného milióna bývalých slovenských korún (cca 33 333Eur). Sídlo spoločnosti sa náchádza v Bratislave, hlavnom meste Slovenskej republiky. Primárna oblasť pôsobenia spoločnosti je Bratislavský kraj, ale svoje služby poskytuje po celej Slovenskej a Českej republike.

.: Definovanie potrieb

Spoločnosť DOMSTAV je mladá spoločnosť, ktorá sa chce dostať do povedomia realitného/stavebného trhu v Slovenskej a Českej republike. Kedže DOMSTAV pôsobí na trhu menej ako jeden rok, rozhodol sa investovať do marketingu. Po zvážení všetkých marketingových možností si vybral internet ako hlavný nástroj na budovanie povedomia spoločnosti na trhu. Hlavným dôvodom pre realizovanie marketingu na internete bol najlepší pomer cena/výkon a možnosť detailného sledovania výkonnosti marketingových kampaní.

DOMSTAV požaduje zrealizovanie marketingovej kampane, ktorá osloví potencionálnych zákazníkov a rozšíri povedomie o spoločnosti v sektore stavebných služieb.

.: Stratégia marketingu na internete

DOMSTAV oslovil našu spoločnosť s požiadavkou na vypracovanie a zrealizovanie komplexnej marketingovej kampane na internete. V rámci nej požaduje vypracovať návrh na zlepšenie výkonnosti aktuálnej internetovej stránky. Po zadefinovaní požadovaných úkonov a cieľov, zanalyzovaní oblasti podnikania a konkurencie sme pre DOMSTAV vyvorili nasledovnú marketingovú stratégiu na internete.

1. Internetová stránka

Internetová stránka spoločnosti DOMSTAV bola vytvorená pred niekoľkými mesiacmi. Je to moderná stránka s dobre spracovaným dizajnom. Po analýze stránky sme dospeli k niekoľkým záverom, ktoré by sa mali aplikovať na zvýšenie výkonnosti aktuálnej verzie internetovej stránky DOMSTAVu:

Hlavný problém internetovej stránky DOMSTAVu je, že nemá jednoznačne definované zameranie pre koho je stránka určená a aké informácie na nej majú byť umiestnené. Na hlavnej stránke sú umiestnené informácie cielené na výstavbu domu pre fyzické osoby k čomu je prispôsobený aj dizajn stránky. Hlavné menu je riešené naopak všeobecne t.j pre výstavbu domu, potencionálnych partnerov, dodávateľov, poskytované služby DOMSTAVu a podobne. Internetová stránka by mala byť zameraná buď všeobecne, ako firemná stránka na poskytovanie informácií alebo zameraná na ľudí, ktorí hľadajú spoločnosť s komplexnou ponukou stavby rodinného domu.

Štruktúru stránky je možné definovať jedným slovom „chaos“. Sú vytvorené zbytočné podstránky, ktoré iba zneprehľadňujú definovanie činnosti spoločnosti a znižujú efektívnosť funkcie stránky. Internetová stránka by mala slúžiť k jednoduchému a ľahko získateľnému prehľadu o spoločnosti DOMSTAV. Príkladom môže byť sekcia "O nás". Táto sekcia má až 4 podstránky: "Profil", "Vízia a poslanie", "História" a "Strategické smerovanie". Kedže DOMSTAV je malá a zároveň mladá spoločnosť, takéto trieštenie informácií je zbytočné. Ak si zoberieme štandardného zákazníka, ktorý si otvorí stránku. Jemu môže byť jedno akú má spoločnosť víziu, poslanie a strategické smerovanie. Jemu ide iba o jedno a to dozvedieť sa informácie o spoločnosti, poskytovaných službách, získať základné fakty a prostredníctvom nich si k spoločnosti vybudovať dôveru. Predsa do stavby domu bude investovať nemalé finančné prostriedky. Z tohto dôvodu názorne doporučujeme zlúčiť tieto štyri stránky do dvoch. Spojiť podstránky "Profil" a "Vízia a poslanie" takisto "História" a "Strategické smerovanie". Takéto zlúčenia podstránok doporučujeme vykonať aj v ostatných sekciách.

Hlavná stránka DOMSTAVU – z tejto stránky nieje na prvý pohľad jasné čo je hlavným oborom podnikania DOMSTAVU. Stránka na prvý pohľad pripomína "microsite" k nejakej súťaži. Až po určitom čase a preštudovaní niekoľkých prvkov si návštevník domyslí, že je na stránke spoločnosti venujúcej sa výstavbe domov.

V hlavičke stránky je v obrázku uvedený text "Úsporné domy". Kedže tento prvok vyzerá ako tlačítko a znázorňuje dôležitú informáciu, podvedome láka ku kliknutiu. Tento prvok by mal byť jednoznačne klikateľný a smerovať na podstránku o úsporných domoch.

Blok "Dom za milión" určite neprispieva k demonštrovaniu lacného bývania vo vlastnom dome (máme už Euro) a už vôbec nie stavbársku spoločnosť ponúkajúcu komplexné služby.

Na hlavnej stránke je taktiež uvedené "Dom za milión" a "Dom podľa vlastných predstáv". Opäť zbytočné trieštenie informácií a vytvorenie dezorientačných prvkov na stránke. Navrhujeme zjednotiť tieto prvky do jedného a to „DOM za Milión podľa vlastných predstáv“. Potom až na podstránke rozdeliť na "Dom z katalógu" a  "Dom podľa vlastných požiadaviek".

Na hlavnej stránke sa zbytočne nachádza veľmi veľa textu, ktorý nezapadá do dizajnu stránky. Príkladom môže byť zobrazenie informácií vo forme textu ako „Stretnutie s architektom zdarma“. Tento prvok by mal byť realizovaný graficky, ako špeciálna akcia, ktorá by mala byť na stránke patrične zviditeľnená.
Na hlavnej stránke absentuje blok na vyhľadávanie. Je to veľmi dôležitá funkcionalita. Ak návštevník nemôže niečo jednoducho nájsť, skúsi to vyhľadať. Ak nemá takúto možnosť ihneď odchádza. Doporučujeme doplniť túto funkcionalitu na hlavnú stránku DOMSTAVu a umiestniť ju do pravého horného rohu stránky.

Na niektorých podstránkach chýbajú texty. Kedže stránka je aktívna a bude sa na ňu sústrediť marketingová kampaň, doporučujeme buď tieto podstránky zablokovať alebo texty doplniť. Prázdne stránky zbytočne znižujú celkovú dôveryhodnosť k spoločnosti.

Dizajn obsahovej časti podstránok nezodpovedá celkovému dizajnu internetovej stránky DOMSTAVu. V obsahu sa nevyskytujú žiadne ilustračné obrázky. Text je zle naformátovaný (typografia) a na stránke sa používa nejednotný font písma (Trebuchet MS a Georgia).

Vyhľadávanie na podstránkach je "skryté" v obsahovej časti. Pritom je štandardne zaužívané jeho umiestnenie v pravej hornej časti stránky, kde ho internetový návštevník podvedome hľadá. Vyhľadávanie na stránke je veľmi dôležitá funkcionalita z hľadiska toho, že keď návštevník nemôže niečo nájsť, tak to skúsi vyhladať. Ak nemá takúto možnosť ihneď k dispozícii, ihneď odchádza zo stránky a je to 100% stratený potencionálny zákazník.

Pätička stránky je riešená chaoticky, dezorientačne. Obsahuje zbytočne veľa prvkov. Jednoznačne doporučujeme túto sekciu zjednodušiť, použiť menej grafiky, zlepšiť jej štruktúru a pod.
Blok Newsletter box – prihlásenie sa k odberu noviniek cez email. Získanie emailu od návštevníka stránky je viac ako žiadané a je to efektívny nástroj na komunikáciu s potencionálnym zákazníkom. Od návštevníka sa zbytočne požadujú informácie aké mu majú byť zasielané. Ak je nevyhnutné získať tieto informácie, potom treba aspoň zmenšiť počet položiek. Napríklad možnosť "Odporúčané projekty" je bez vypovedacej hodnoty. Ochrana formulára pred robotmi, tzv. "Captcha", je v tomto prípade taktiež zbytočná. Iba podvedome bráni návštevníkovi internetovej stránky vyplniť svoje údaje.
 
Na internetových stránkach DOMSTAVu sú umiestnené zbytočné funkcionality, ktoré sa nevyužívajú a ešte viacej zneprehľadňujú stránku. Konkrétne je to funkcionalita: tlačiť stránku, poslať priateľovi a integrácia Facebook tlačítka "Páči sa mi" pod hlavičkou stránky.

Vertikálne menu v hlavičke internetovej stránky – chaotické vytvorenie položiek (dom za milión, dom podľa vlastných predstáv, nacenenie projektu zdarma). K čomu je menu určené, akú ma funkčnosť resp. na čo je, k čomu slúži? Toto menu nemá žiadnu koncepciu. Doporučujeme buď upraviť jednotlivé položky v menu, alebo ak slúži k propagácií výhod, tak ho lepšie spracovať.

Kontaktný formulár na podstránke "Kontaktujte nás" obsahuje ochranný prvok „captcha“ proti robotom. Z dôvodu, že chceme aby všetci návštevníci internetovej stránky mohli jednoducho kontaktovať DOMSTAV  cez tento formulár, doporučujeme odstrániť túto ochranu a prerobiť ju na nenásilnejšiu formu pomocou Javascriptu. Internetová stránka DOMSTAVu nieje pre spam-robotov zaujímavá a takto zbytočne „šikanujeme“ návštevníka, ktorý by nás chcel kontaktovať.

Z hľadiska SEO optimalizácie internetovej stránky, ale aj z dôvodu budovania dôveryhodnosti k návštevníkom stránky, doporučujeme na stránke vytvoriť novú sekciu BLOG. V tejto časti stránky by boli  uverejňované články ohľadom nových technológií stavby, materiálov, tipov a rád. Ďalej to môžu byť články s tématikou katastra, na čo si dať pozor, porovnanie domu s bytom, prečo je výhodné si postaviť vlastný dom, úsporné domy a pod. Všeobecne by táto časť slúžila ku komunikácii a poskytovaní zaujímavých informácií potencionálnym zákazníkom.

2. Internetový marketing

SEO optimalizácia internetovej stránky pre vyhľadávače

Spoločnosti DOMSTAV sme spracovali SEO analýzu internetovej stránky. V prvom kroku sme analyzovali zdrojový kód stránky. Zistili sme niekoľko nedostatkov a to:

 • Metatags
  Meta tagy sa používajú k popísaniu internetovej stránky pre internetové vyhľadávače. Je to základný nástroj pomocou ktorého môžeme zlepšiť hodnotenie internetovej stránky internetovými vyhľadávačmi. Internetová stránka DOMSTAVu obsahuje na každej stránke rovnaké Meta údaje a nevyužíva celý SEO potenciál. Doporučujeme vytvoriť pre každú stránku vlastné Meta tagy.
   
 • ALT a TITLE atribúty
  Tieto atribúty sa využívajú pri odkazoch a obrázkoch. ALT atribút obsahuje text, ktorý nahradí obrázok pri akejkoľvek chybe načítania obrázku alebo pri textovom zobrazení internetovej stránky. Title atribút je titulok prvku a zobrazuje sa pri prechode myšou nad objektom. Internetové vyhľadávače vo svojom hodnotení využívajú tieto atribúty k popísaniu obsahu stránky. Zo SEO hľadiska doporučujeme dopracovať tieto prvky do zdrojového kódu s vhodne optimalizovaným textom.
   
 • Externé www odkazy
  Na stránke sa nachádzajú externé odkazy. Konkrétne sú to tri odkazy na www .maesta.sk, www .neonus.sk a www .firmhosting.eu Tieto odkazy zbytočne presúvajú hodnotenie stránky na odkazované stránky. Doporučujeme doplniť do odkazov atribút rel="nofollow", ktorý ponecháva odkazy funkčné, ale nepresúva hodnotenie stránky.
   

Keywords
Spolu s doporučením na odstránenie chýb sme pre DOMSTAV zadefinovali kľúčové slová tzv. "keywords". Tieto slová charakterizujú obsah na stránke. Taktiež ich zadávajú internetový uživatelia do internetových vyhľadávačoch pri vyhľadávaní tématicky rovnakých webov ako DOMSTAV. Pomocou týchto kľúčových slov je potrebné upraviť všetky texty nachádzajúce sa na internetovej stránke DOMSTAVu. Tým sa zlepší hodnotenie stránky internetovými vyhľadávačmi a stránka sa posunie vo výsledkoch na popredné priečky.

 Linkbuilding
Na internetovú stránku DOMSTAVu neodkazujú žiadne cudzie stránky. To sa prejavuje na hodnotení stránky v internetových vyhľadávačoch. Momentálne je stránka DOMSTAVu hodnotená internetovým vyhľadávačom Google tzv. pagerankom 0 z 10.
Pre DOMSTAV sme pomocou zadefinovaných kľúčových slov vytvorili koncepciu tvorby linkbuildingu. Zhotovili sme zoznam potencionálnych partnerských internetových stránok, ktoré sme následne oslovili s možnosťou spolupráce ohľadom výmeny odkazov. Linkbuilding je dlhotrvajúci proces postupného zvyšovania hodnotenia stránky internetovými vyhľadávačmi.

Analytický nástroj
Do internetovej stránky spoločnosti DOMSTAV sme aplikovali analytický nástroj Google Analytics. Vybrali sme na stránke ciele, ktoré sme potom nastavili v tomto analytickom nástroji. Konkrétne sú to: stránka s kontaktnými údajmi, odoslanie kontaktného formulára, stiahnutie materiálov, vyhľadávanie na stránke a registrácia na odoberanie noviniek emailom. V tomto nástroji sme vylúčili zachytávanie informácií zamestnancov DOMSTAVu.

Katalógová reklama – neplatené zápisy

Spoločnosti DOMSTAV sme navrhli zaradiť internetovú stránku do všetkých neplatených slovenských a českých internetových katalógov. Tento úkon zvýši hodnotenie stránky internetovými vyhľadávačmi. Kedže veľké internetové katalógy majú základný zápis zadarmo, doporučujeme zaradiť internetovú stránku aj do týchto katalógov.

PPC reklama (platba za kliknutie) v internetových vyhľadávačoch

DOMSTAVu sme navrhli a zrealizovali PPC reklamnú kampaň. Stratégia kampane je navrhnutá s dlhodobým časovým horizontom. Namiesto zamerania sa na vysoko konkurenčné slová ako napríklad "stavba domu" sme kampaň zamerali na alternatívne kľúčové slová, ktoré sú menej vyhľadávané, ale lepšie charakterizujú špeciálne zameranie spoločnosti DOMSTAV. Ilustračným príkladom môže byť slovo "úsporné domy", "úsporný dom z katalógu" a podobne, kde konkurencia nieje až taká veľká. Tieto alternatívne kľúčové slová sú efektívnejšie z dlhodobého hľadiska a privádzajú viac "vyhranených" návštevníkov. Slovné spojenie "stavba domu“ charakterizuje celú oblasť, ale slová "úsporný dom z katalógu" je už špecializovanejšie a cieli na stavbu štandardizovaného úsporného domu.

PPC kampaň bola spustená v internetovom vyhľadávači Google, pretože až 99% slovenských internetových uživateľov používa tento vyhľadávač. Ďalej je PPC kampaň spustená v systéme eTarget, ktorý zobrazuje reklamu hlavne na internetových stránkach relatívnych k zadanej reklamnej kampane. Reklama v systéme eTarget má menšiu efektívnosť ako v internetovom vyhľadávači Google, ale na rozdiel od nej pokrýva hlavné slovenské internetové portály a stránky. Kedže spoločnosť DOMSTAV pôsobí aj v Českej republike, PPC kampaň sme spustili aj v systéme SKLIK, ktorý zobrazuje reklamu v českom internetovom vyhľadávači Seznam. Tento internetový vyhľadávač používa vyše 50% českých internetových uživateľov.

Pre spoločnosť DOMSTAV sme priebežne spracovávali reporty o stave realizovanej PPC reklamnej kampane, koľko sa minulo peňazí z rozpočtu, aká bola konverzia na potencionálneho zákazníka, koľko prišlo návštevníkov, počet stiahnutí katalógu a pod. Taktiež sme sa dohodli na priebežnej správe prebiehajúcej PPC reklamnej kampane.

Bannerová reklama

Kedže je marketingová stratégia spoločnosti DOMSTAV zameraná na čo najväčšiu efektívnosť vynaložených prostriedkov, bannerovú reklamnú kampaň sme z tohto dôvodu nerealizovali na veľkých internetových portálov. Reklamná kampaň bola vytvorená za účelom zobraziť reklamu na špecializovaných internetových portálov s menšou, ale relevantnejšou návštevnosťou.
Boli vytvorené tri koncepcie bannerovej reklamnej kampane. Prvú koncepciu tvorila prezentácia možnosti postaviť dom za menej peňažných prostriedkov ako by dali za kúpu bytu. Cieľová skupina boli mladí ľudia bez vlastného bývania. Druhá koncepcia bola zameraná na oslovenie ľudí, ktorí by mali záujem postaviť si vlastný úsporný dom s komplexným servisom od vypracovania projektu, cez nákup pozemku až po stavbu domu. Táto koncepcia je cielená na ľudí s vlastným bývaním a disponibilným finančným kapitálom. Tretia koncepcia bola zameraná na stavbu domu podľa vlastných predstáv. Táto koncepcia oslovuje skôr majetnejšiu skupinu ľudí. Pre každý typ koncepcie sme vytvorili reklamné bannere, ktoré sme potom umiestnili na špecializované internetové portále podľa cieľovej skupiny ľudí, na ktorú bola koncepcia zameraná.

Marketing na sociálnych sieťach (Facebook)

DOMSTAVu sme pre využitie marketingového potenciálu sociálnych sietí vytvorili dve stratégie.

Prvá stratégia je zameraná na oficiálnu prezentáciu spoločnosti DOMSTAV. Je to vytvorenie klasickej Facebook stránky ako oficiálneho komunikačného kanála s potencionálnymi alebo aktuálnymi zákazníkmi cez túto sociálnu sieť. Je to sekundárny komunikačný kanál ku/od zákazníkov. Na Facebook stránke DOMSTAVu sú prezentované základné informácie, novinky a akcie, nové stavebné materiály, technológie a pod. Ďalej sú tu prezentované informácie o činnosti spoločnosti, udalosti ohľadom stavby nových domov, fotografie nových stavieb, štúdie, odkazy na články v BLOG sekcii internetovej stránky DOMSTAVu a pod. Stránka obsahuje aj statickú časť (FBML), ktorá slúži ako premostenie na internetovú stránku spoločnosti. Táto Facebook stránka DOMSTAVu môže byť taktiež využitá pri realizácii PPC reklamnej kampane na tejto sociálnej sieti.

Druhá stratégia je zameraná na zhromažďovanie ľudí (fanúšikov) s úmyslom bývať vo vlastnom dome podľa vlastných predstáv a potom im posielať vhodne skoncipované reklamné správy so skrytým komerčným efektom. Realizácia tejto stratégie spočíva vo vytváraní fanúšikovských skupín a zhromažďovaním fanúšikov v týchto skupinách. Príklady tématických názvov skupín: "Chcem mať vlastný dom", "Postav dom zasaď strom", "Lepší dom ako králikáreň", "Čaro domova jedine vo vlastnom dome", "Bačovať vo vlastnom", "Chcem vlastné bývanie a to HNEĎ", "Milujem grilovačku vo vlastnej záhrade" a pod. Do týchto skupín by sa pridali hlavne ľudia, ktorí by týmto vyjadrili túžbu po vlastnom dome. Kedže my sme vlastníkmi týchto skupín, môžeme vlastným fanúšikom potom posielať nekomerčne skoncipované reklamné správy.

K znásobeniu marketingového potenciálu sociálnej siete Facebook sme DOMSTAVu navrhli vytvoriť aplikáciu vo forme ankety resp. malý zábavný test či ste pripravený vlastniť dom. Príkladom otázky v tomto teste by napríklad bola: Čo treba cez leto robiť – odychovať, kosiť trávu, pokecať so susedom ... . Výsledky testu by sa zobrazili na nástenke vo forme napríklad: "JAN HRUSKA je na 70% pripravený vlastniť dom".

V rámci využitia marketingového potenciálu sociálnej siete Facebook sme navrhli spustiť reklamnú PPC kampaň. Realizácia PPC reklamnej kampane na Facebooku sa v ničom nelíši od klasickej PPC reklamy. Výhoda takejto kampani je v lepšom cielení na vybranú skupinu ľudí. Kampaň sme zacielili na mladých ľudí, ktorí sú členmi skupín relevantných k oboru podnikania DOMSTAVu. Ďalej podľa koníčkov a geografickej polohy.
Spoločnosti DOMSTAV spracovávame pravidelné reporty ohľadom výkonnosti realizovanej PPC kampane

Každá marketingová akcia realizovaná na Facebooku bude reportovaná a vyhodnotená pre potreby DOMSTAVu (počet nových fanúšikov, počet prečítaní akcie, označení (Páči sa mi), zobrazení oznámenia, počet preklikov na internetovú stránku, dosiahnutí cieľov na stránke a pod.)

3. Elektronický marketing

Mobilný marketing

Spoločnosť DOMSTAV sa prezentuje ako moderná spoločnosť, ktorá prichádza na trh s poskytovaním kvality a novými technológiami pri stavbe úsporných domov. Na demonštrovanie týchto tvrdení sme pre DOMSTAV navrhli mobilnú aplikáciu pre mobilné telefóny iPhone. Táto aplikácia sa skladá z možnosti odfotiť si pozemok a na túto fotografiu umiestniť dom s okolitou infraštruktúrou. Objekt domu si uživateľ vyberá zo zoznamu objektov v aplikácii. Pod okolitou infraštruktúrou sa rozumie napríklad garáž, plot alebo bazén. Aplikácia bola vytvorená s cieľom ponúknuť možnosť ilustračne zobraziť budúci dom na reálnom mieste. Pomocou tejto aplikácie bola taktiež realizovaná PR kampaň (viac v sekcii PR články).

PR články a copywriting

Pre DOMSTAV bola vytvorená mobilná aplikácia na ilustračné zobrazenie domu na reálnom pozemku pomocou iPhone aplikácie. Kedže aplikácia je novinkou v stavebnom sektore, vytvorili sme PR kampaň za účelom spropagovania mobilnej aplikácie a týmto vzbudiť pozornosť o spoločnosť DOMSTAV. Pre DOMSTAV sme vytvorili PR článok, ktorý sme rozposlali do tlačových agentúr a do všetkých internetových portálov ohľadom stavebného biznisu, realít, iPhone aplikácií a pod. Odozva bola väčšia ako sme čakali. Internetové portále sa chytili tejto novinky a zverejnili o nej informácie v sekcii novinky alebo vytvorili samostatný článok o tejto aplikácii. Jeden internetový portál dokonca aplikáciu zrecenzoval, vyskúšal ju v reálnom prostredí a publikoval o tomto článok aj vo svojej printovej verzii.

Emailový marketing

DOMSTAV sa špecializuje na poskytovanie komplexnej ponuky stavebnej činnosti domov. Realizovaný emailový marketing v takejto oblasti musí byť zameraný na rozšírenie povedomia o spoločnosti DOMSTAV na trhu a na predstavenie ponuky služieb medzi potencionálnymi zákazníkmi. Na základe tejto stratégie sme zvolili možnosť spolupracovať s internetovými portálmi zameranými na predaj nehnuteľností. Tieto portále si budujú členskú základňu svojich návštevníkov. Pravidelne ich informujú o novinkách a akciách pomocou emailu. Kedže kladieme veľký dôraz na efektívnosť reklamy rozhodli sme realizovať emailovú kampaň formou spolupráce. Do informačných emailov (newslettrov) týchto portálov sme zakomponovali informáciu o spoločnosti DOMSTAV a do hornej časti emailu sme zakomponovali reklamný banner.
Do newslettrov bol taktiež implementovaný analytický kód na zachytávanie všetkých údajov ohľadom tejto reklamnej kampani. Pomocou tohto procesu sme dokázali zachytiť informácie ako počet odoslaných emailov, otvorení/prečítaní emailu, zobrazení bannera v newslettri, prekliknutí cez banner resp cez textový obsah na internetovú stránku DOMSTAVu. Ďalej internetové stránky, ktoré si návštevníci pozreli, počet stiahnutí katalógu DOMSTAVu, počet zobrazení stránky s kontaktnými informáciami, koľko ľudí poslalo otázku cez kontaktný formulár a podobne. Na základe týchto informácií sme spoločnosti DOMSTAV spracovali podrobné výsledné zhodnotenie realizovanej emailovej kampane.

DVD a PowerPoint prezentácia (virálny marketing)

Na základe požiadavky obchodného oddelenia spoločnosti DOMSTAV, ako by mohli zákazníkom doručiť elektronický katalóg a zároveň prezentovať celú ponuku služieb, sme vytvorili DVD prezentáciu spoločnosti DOMSTAV. Pri požiadavke o katalóg domov sa jednoducho pošle potencionálnemu zákazníkovi DVD médium. Po vložení do počítača sa automaticky spustí sprievodca, pomocou ktorého si môže zákazník pozrieť poskytované služby DOMSTAVu, informácie o spoločnosti, katalóg s domami alebo akýkoľvek iný marketingový materiál. DVD prezentácia bola taktiež spracovaná do on-line podoby. Pri požiadavke o distribúciu materiálu cez internet sa jednoducho pošle odkaz na danú prezentáciu, ktorú si môže zákazník ihneď stiahnuť. Po stiahnutí z internetu si jednoduchým kliknutím spustí zákazník danú prezentáciu ako by to bolo  DVD médium.

Spločnosti DOMSTAV sme taktiež navrhli a vytvorili virálnu marketingovú kampaň pomocou PowerPointovej prezentácie. Vytvorili sme prezentáciu, ktorej scénar sa skladal z príbehu o vlastnom dome a o výhodách bývania v dome (súkromie, záhrada, bazén, sauna,...). Taktiež na konci prezentácia obsahovala fotografie netradične realizovaných riešení zákazníkov spoločnosti DOMSTAV. Na každej strane prezentácie bola uvedená internetová adresa DOMSTAVu a posledná strana prezentácie obsahovala kontaktné informácie. Prezentácia bola skoncipovaná tak, aby na prvý pohľad zaujala a prezentovala myšlienku o výhodách bývania vo vlastnom dome. Vytvorená PowerPointová prezentácia bola následne rozdistribuovaná pomocou emailu.

Do prezentácie sme vložili analytický kód, ktorý umožňuje monitorovať prichádzajúcich návštevníkov na internetovú stránku DOMSTAVU. Po monitorovaní prezentácie pomocou analytického nástroja sme pre spoločnosť DOMSTAV vypracovali podrobné záverečné vyhodnotenie virálnej kampane.
 

 

Chcem nezáväznú cenovú ponuku
Ilustračný obrázok - prehľad portfólia spoločnosti Avilu s.r.o. | e-commerce solutions

Pozor! pozrite si naše produktové portfólio (klikni sem)


 
Používame cookies. Pokračovaním používania našich služieb s tým súhlasíte. | Ok | Viac info >>