Chcem nezáväznú
cenovú ponuku

.: Prípadová štúdia -> predajňa s čajom a čajovým príslušenstvom

internetová stránka, PPC, katalógová, bannerová, mobilná a emailová reklama, SEO, FLASH , DVD a PowerPoint prezentácie, PR články, copywriting

.: Základné informácie

SvetČaju je klasický kammený obchod, ktorý predáva rôzne druhy čaju a čajové príslušenstvo. SvetČaju je taktiež výhradným zástupcom indickej čajovej spoločnosti, ktorá vyrába špeciálny typ čaju s povzbudzujúcimi účinkami na zvýšenie psychickej výkonnosti a proti únave. Personál predane sa skladá z majiteľky, pani Jánskej, ktorá sa venuje prevádzkovým veciam a logistike. Ďalej je to jedna predavačka, ktorá je aj pomocníčkou pani Jánskej. Sídlo predajne je vo veľkom obchodnom centre v okrajovej časti mesta Bratislava. Denná návštevnosť obchodného centra je okolo 20tisíc ľudí. Priemerné využitie predajnej kapacity predajne SvetČaju je okolo 60 percent. 

.: Definovanie potrieb

Pani Jánska si je vedomá slabej návštevnosti predajne od 9:00 do 15-tej hodiny. Po 15-stej hodine sa návštevnosť zvyšuje exponenciálne. Pani Jánska by chcela zlepšiť využitie predajnej kapacity obchodu a pracovnej sily - predavačky, ktorú zamestnáva na plný uväzok. Tiež by chcela zvýšiť ziskovosť obchodu na jednotku produktu a obrat bez potrebných nárokov na zväčšenie plochy predajne a otváracích hodín. Z marketingového hľadiska chce podporiť svoju kammenú predajňu, zvýšiť rozsah a úroveň služieb pre zákazníkov.

Rozhodla sa pre alternatívny spôsob predaja svojich produktov a to cez internet. Zaumienila si vytvoriť internetový obchod, ktorým by umožnila nákup čajových produktov svojim zákazníkom z "pohodlia vlastnej obývačky". Pomocou internetového obchodu chce vytvárať akciové ponuky podľa stavu produktov na sklade, tým zvýšiť obrat a zbaviť sa "ležiakov". Vytvorením internetového obchodu si sľubuje zväčšiť oblasť predaja na celé Slovensko.

.: Stratégia marketingu na internete

Majiteľka spoločnosti SvetČaju si na internete náhodne prečítala našu prípadovú štúdiu ohľadom pôsobenia klasických spoločností na internete. Následne nás oslovila s požiadavkou na definovanie ponuky služieb a zaslaním orientačnej cenovej ponuky na vytvorenie internetového obchodu. Po preštudovaní našej ponuky a vlastným prieskumom internetovej konkurencie nás požiadla o vytvorenie internetového obchodu a marketingovej stratégie pôsobenia na internete.

1. Internetový obchod

Pani Jánskej sme vytvorili internetový obchod postavený na systéme Avilu eShop. Pred zhotovením internetového obchodu sme spoločne s pani Jánskou zadefinovali kľúčové vlastnosti nového internetového obchodu:
 • počet zalistovaných položiek v internetovom obchode - v prvom kroku 500, počet kategórií 10, podkategórií 20
 • vytvorenie dvoch typov prístupov do systému (jeden so všetkými právami pre pani Jánsku a jeden pre predavačku, ktorá bude mať prístup iba do sekcie produktov a objednávok)
 • tlač objednávok a faktúr
 • platobné moduly – osobný odber, dobierka, bankový prevod, platobné a kreditné karty, bankové platobné systémy (TatraPay, SporoPay, ...)
  Slovenský internetoví kupujúci v 90 percentách využívajú odber tovaru pomocou dobierky. Ostatné platobné metódy sa z dôvodu prvotnej nedôvere k internetovým obchodom nevyužívajú. Pani Jánska chce ponúkať nákup cez internet aj svojim stálym zákazníkom, ktorí u nej nakupujú už dlhší čas. Z tohto dôvodu zákazníci budú chcieť využívať aj zvýhodnené platby cez kreditné a platobné systémy t.j platba za tovar dopredu.
 • prepojenie internetového obchodu s existujúcim fakturačným systémom. V prvotnej fáze, vygenerovanie výstupu pre fakturačný systém. V budúcnosti automatické prepojenie týchto systémov.
 • „cross selling“ – predaj produktov na stránke iného produktu. Príkladom môže byť stránka čajového setu, na ktorej môže pani Jánska doporučiť ku kúpe špeciálne čistiace nástroje.
 • systém aplikovania zliav
 • propagovanie akciových produktov na hlavnej stránke obchodu
 • SEO optimalizácia internetového obchodu – používanie „nice URL“ a nastavenie META tagov
 • možnosť uverejnenie článkov o čaji, príprave čajov a nových trendov na stránkach internetového obchodu tzv. CMS systém. Tieto články budú z dôvodu použitia CMS systému veľmi ľahko spravovateľné pani Jánskou
 • umiestnenie prvku „Páči sa mi“ a "Zdieľať" socálnej siete Facebook na stránky produktov v internetovom obchode.
 • pod každý produkt umiestnenie diskusného bloku prepojeného so sociálnou sieťou Facebook
 • funkcionalita internetového obchodu, ktorá umožňuje automaticky pridať produkty na stránky internetových porovnávačov cien
Internetový obchod je už štandardne optimalizovaný pre internetové vyhľadávače. Obchod bude iba v slovenskom jazyku. Funkcionalita vyhľadávania v internetovom obchode je taktiež štandardom. Pani Jánskej sme pre zvyšovanie efektívnosti stránky aplikovali do štruktúr internetového obchodu analytický nástroj. Pomocou neho dokáže pani Jánska zistiť odkiaľ návštevníci prišli na jej internetový obchod, prečo odišli, čo hľadali, ako sa na stránke pohybovali, či si niečo kúpili, aký obrat priniesli zákazníci z internetových vyhľadávačov a pod. Taktiež pomocou neho dokážeme v budúcnosti vyhodnotiť efektívnosť realizovaných reklamných kampaní a použitých jednotlivých marketingových stratégií.

Pani Jánskej sme zakúpili doménu „www.internetovysvetcaju.sk“ a jej internetový obchod bol následne umiestnený na náš internetový server, ktorý je pravidelne zálohovaný a umožňuje funkčnosť internetového obchodu 24hod denne.

S pani Jánskou sme sa dohodli na Ad-hoc forme spolupráce definovanej v "Zmluve o správe a údržbe". Pomocou tejto formy spolupráce nás bude pani Jánska kontaktovať pri akejkoľvek požiadavke na výrobu reklamného bannera, tvorbe textov, návrhu dizajnu, rozosielania informačných emailov a podobne za zvýhodnené ceny a podľad v zmluve zadefinovaných podmienok.

2. Internetový marketing

Katalógová reklama

Pani Jánskej sme po analýze internetových katalógov doporučili zaradiť svoj internetový obchod s čajom do dvoch platených internetových katalógov, ktoré majú z hľadiska poplatkov primeraný konverzný pomer. V týchto dvoch katalógoch bude mať pani Jánska rozšírené zápisy s umiestnením na prvých troch pozíciach. Pri ostatných platených a neplatených internetových katalógov bude využívať iba neplatené formy zápisov. Tento úkon zvýši nájditeľnosť stránky na internete a taktiež sa týmto vytvoria spätné linky, ktoré zvýšia hodnotenie stránky internetovými vyhľadávačmi.

PPC reklama (platba za kliknutie) v internetových vyhľadávačoch

Pre spoločnosť pani Jánskej SvetČaju sme zrealizovali PPC kampaň v internetových vyhľadávačoch, ktorá je v pomere rýchlosť/efektívnosť najlepsím prostriedkom získavania zákazníkov internetového obchodu. Koncepcia kampane bola rozdelená do dvoch častí

 • priame cielenie na produkty a ich nákup (cielenie na vysokú efektívnosť) -> 70% rozpočtu vyčleneného na PPC kampaň
 • všeobecná kampaň na propagáciu internetového obchodu, kammenej predajne a poskytovaných službieb. Kampaň nieje zameraná výhradne na predaj produktu., Tým vzniká menšia peňažná efektívnosť kampane –> 30% rozpočtu vyčleneného na PPC kampaň

Kampane boli realizované v internetovom vyhľadávači Google a v systéme eTarget. Dĺžka trvania kampane bola naplánovaná na jeden rok. Pani Jánskej sme na začiatku zadefinovali 1000 kľúčových slov, ktoré sú relevantné k internetovému predaju čaju a príslušenstva. Realizovanú PPC kampaň sme prepojili s analytickým nástrojom, ktorý detailne monitoruje činnosť privedených návštevníkov. Ako parametre PPC reklamy sme nastavili maximálnu cenu za privedeného návštevníka 0,05€. Geografické cielenie kampane bolo rozdelené na oblasť Bratislavského kraja (60% rozpočtu) a zbytok Slovenska (40%). Pani Jánskej budeme pravidelne zasielať reporty o aktuálnom stave PPC reklamnej kampane, koľko minula peňazí z rozpočtu, aká bola konverzia na zákazníka, koľko získali návštevníkov, ROI – návratnosť prostriedkov a pod. S pani Jánskou sme sa taktiež sme sa dohodli na priebežnej správe prebiehajúcej kampane.

Bannerová reklama

Pre spoločnosť SvetČaju sme realizovali bannerovú kampaň, ktorá bola zameraná na propagáciu špeciálneho indického čaju. Tento produkt zvyšuje psychickú výkonnosť a sústredenie sa. Počas bannerovej reklamnej kampane bola uvedená zľava na čajový set s podmienkou zakúpenia spolu s propagovaným produktom tzv.crosselling. Kampaň bola realizovaná na troch vybratých portáloch s návštevnosťou relatívnou k cieľovej skupine zákazníkov internetového obchodu SvetČaju.

Scénar bannera propagoval vlastnosti produktu na zvýšenie psychického výkonu a sústredenia sa. Pre potreby bannerovej kampane sme vyrobili dva druhy bannerov. Prvý animovaný banner zobrazuje medzi knihami študenta, ktorý po príprave a požití čaju číta knihy ako o život. V poslednej scéne je zobrazený produkt spolu s názvom spoločnosti a grafickým prvkom lákajúcim ku kliknutiu na banner. Po kliknutí by sa návštevník dostal do internetového obchodu na konkrétnu stránku s produktom. Druhý banner bol zameraný na podnikateľov a mladých ľudí, ktorí potrebujú vo vypätých chvílach dodať psychickú silu.

Po ukončení reklamnej bannerovej kampane spoločnosti SvetČaju vyhotovíme záverečnú správu s celkovým zhodnotením kampane, jej prínosoch a efektívnosti. Táto správa poskytne detailný prehľad výsledkov reklamnej kampane, počet oslovených ľudí, počet nákupov, obrat, návštevníkmi obchodu vykonané akcie a dopady na internetový obchod.

Reklama na sociálnych sieťach

V rámci stratégie pôsobenia spločnosti SvetČaju na internete sme vytvorili stránku SvetČaju na sociálnej sieti Facebook s možnosťou zakúpenia produktov, priamo cez túto stránku. Ďalej sme vytvorili Facebook skupinu zameranú na milovníkov čaju a ďalšiu skupinu zameranú na zvýšenie psychickej výkonnosti človeka pomocou čaju.
Pre potreby spoločnosti SvetČaju sme vypracovali koncepciu pôsobenia na sociálnej sieti Facebook. Pod koncepciou sa rozumie systém komunikácie, aké informácie by sa mali zverejnovať, ako zvyšovať počet fanúšikov, akcie, udalosti, promo nových produktov a špeciálnych akcií a pod.

Na sociálnej sieti Facebook sme taktiež zrealizovali reklamnú PPC kampaň. Výhodou tejto kampane je možnosť presného cielenia na ľudí patriacich do cieľovej skupiny zákazníkov internetového obchodu SvetČaju. Kampaň sme cielili podľa veku, geografickej polohy, reči a podľa členstva vo Facebook skupinách. Kampaň bola rozdelená do troch častí. Prvá časť bola zameraná na priamy predaj produktov. Reklamu tvorila fotografia produktu s popis a informáciou o kúpe. Druhá časť kampane bola zameraná na propagovanie a predaj špeciálneho indického čaju. Tretia verzia kampane bola zameraná na propagáciu samotného internetového obchodu SvetČaju.

Všetky udalosti okolo PPC kampane boli monitorované a prepojené s analytickým nástrojom. Pomocou neho sme na záver kampane vypracovali záverečnú analýzu kampane.

V rámci propagácie špeciálneho indického čaju s povzbudzujúcimi účinkami sme zrealizovali súťaž vo Facebook skupine, zameranej na aktívny život a zdravie. Počet fanúšikov tejto skupiny sa pohyboval okolo 30 000 vo veku 15+.  Súťaž bola realizovaná formou zodpovedania troch otázok, ktorých odpoveď bolo treba napísať na nástenku Facebook stránky SvetČaju. Zo správne odpovedajúcich sa vylosovali traja výhercovia. Táto súťaž bola zameraná na zvyšovanie počtu fanúšikov Facebook stránky SvetaČaju, pretože iba fanúšikovia môžu prispievať na Facebook nástenku.

3. Elektronický marketing

PowerPoint-ová prezentácia

Pre potreby zviditeľnenia internetového obchodu SvetČaju sme vytvorili virálnu marketingovú kampaň. Kampaň spočíva vo vytvorení atraktívnej PowerPointovej prezentácie a jej distribúcie po internete. Najčastejšie pomocou emailu (viď sekcia Emailový marketing). Každá stránka prezentácie obsahovala logo a odkaz na internetový obchod SvetČaju. Internetoví uživatelia majú tendenciu si medzi sebou preposielať zaujímavé informácie, poslania, návody a pod. Takéto materiály sa potom dobrovoľne šíria internetom a vzniká tzv. virálny efekt.

Obsahom PowerPointovej prezentácie bolo:

 • popis histórie čaju
 • základný popis čaju (druhy a na čo sa aký čaj používa)
 • popis oblastí pestovania čaju s fotografickým materiálom
 • kontaktné informácie spoločnosti SvetČaju

Ďalšia PowerPointová prezentácia obsahovala obrázkový popis správnej prípravy čaju a jeho podávania podľa druhu čaju. Príkladom môže byť príprava pravého anglického čaju s popisom tradície prípravy čaju.

PowerPointové prezentácie boli taktiež spracované do internetovej podoby a zverejnené na stránkach internetového obchodu. Všetky internetové linky umiestnené v PowerPointových prezentáciach boli monitorované pomocou analytického nástroja. Pomocou nich dokážeme zistiť peňažnú efektívnosť kampane (ROI), koľko ľudí prišlo pomocou odkazov uvedených v prezentáciach, čo návštevníci robili, aké stránky navštívili a pod. Samozrejme nemôžeme odsledovať celkovú efektívnosť kampane, ale z výsledkov predaja internetového obchodu môžeme vysledovať tendenciu od spustenia kampane.

Emailový marketing

V rámci marketingovej kampane sme pre spoločnosť SvetČaju zrealizovali aj emailový marketing. Emailový marketing tvoril umiestnenie reklamného banneru do pravidelne zasielaného informačného emailu partnerského portálu zameraného na zdravie a aktívny životný štýl.
Ďalšiu časť emailovej kampane tvorila spolupráca s partnerským internetovým obchodom, ktorý je zameraný na predaj turistického vybavenia. Do potvrdzovacích emailov objednávok tohto internetového obchodu sme umiestnili zľavový kupón obchodu SvetČaju. Inak povedané, ten kto si niečo zakúpil v partnerskom obchode dostal zľavu na nákup v internetovom obchode pani Jánskej - SvetČaju.

V poslednom rade sme realizovali virálnu marketingovú kampaň, ktorej princíp sme popísali v sekcii PowerPointové prezentácie. Tieto prezentácie sme ako prílohy poslali zákazníkom partnerského portálu zameraného na oblasť zábavy.

PR články

Pre spoločnosť SvetČaju sme vytvorili a zrealizovali PR kampaň za účelom spropagovania špeciálneho indického čaju na zvýšenie psychického výkonu a aktivity človeka. Vytvorili sme PR článok, ktorý bol rozposlaný internetovým portálom zameraných na šport, zdravie, aktívny život, ale aj študentov a podnikateľov. Niekoľko internetových portálov článok uverejnilo s čiastočnou úpravou textu a to bez peňažného plnenia. Ostatné portály požadovali buď peňažné plnenie alebo poskytnutie tovaru ako výhry do súťaží. Po zanalyzovaní všetkých ponúk na základe investície/oslovený počet ľudí sme sa rozhodli využiť niekoľko ponúk. Počas celej doby trvania kampane sa priemerná návštevnosť internetového obchodu niekoľkonásobne zvýšila spolu so zvýšením konverzie návštevníka internetového obchodu na kupujúceho zákazníka. Po ukončení PR kampane sme pre spoločnosť pani Jánskej vypracovali záverečnú analýzu kampane, v ktorej sme zhodnotili všetky dopady PR kampane na činnosť internetového obchodu SvetČaju.
 

 

Chcem nezáväznú cenovú ponuku
Ilustračný obrázok - prehľad portfólia spoločnosti Avilu s.r.o. | e-commerce solutions

Pozor! pozrite si naše produktové portfólio (klikni sem)


 
Používame cookies. Pokračovaním používania našich služieb s tým súhlasíte. | Ok | Viac info >>