Chcem nezáväznú
cenovú ponuku

.: Prípadová štúdia -> Monetizácia internetového portálu

monetizácia potenciálu internetového portálu, stratégia marketingu na internente, koncepcia, PPC, bannerová reklama, emailová reklama, SEO, Facebook

.: Základné informácie

Zabak je internetový zábavný portál, ktorý obsahuje denne aktualizované vtipné videá, vtipy a obrázky. Zabak tvorí iba niekoľko základných stránok, ktorých funkcionalita spočíva v zobrazovaní zábavného obsahu, rebríčkov obľúbenosti, zoradení stránok, menu, Facebook diskusný blok a pod. Mesačná návštevnosť portálu sa blíži k 60 000 návštevníkom. Stránky sú iba v slovenskom jazyku. Majiteľom portálu je Peter Hanzel.

.: Definovanie potrieb

Peter svojou usilovnou prácou dokázal získať slušnú pravidelnú návštevnosť svojho internetového portálu. Túto návštevnosť sa rozhodol speňažiť a na svoj portál umiestnil reklamný banner spolu s AdSense reklamným panelom spoločnosti Google. Peter pravidelne monitoroval výkonnosť reklamných systémov na svojom portáli. Po niekoľkých mesiacoch dosiahol konverziu 1,2% (počet zobrazení/kliknutí na reklamu). Kedže sa mu tento konverzný pomer nedarilo zvýšiť a dosiahnuť tým väčšie zisky, začal na internete hľadať spôsob ako by dosiahol väčší zisk zo svojho portálu.

.: Stratégia marketingu na internete

Peter pomocou internetového vyhľadávača našiel našu spoločnosť. Po preštudovaní portfólia a prezentovaní našich služieb sa s nami rozhodol spolupracovať. Požiadal nás o vytvorenie koncepcie na monetizáciu návštevnosti svojho internetového portálu za podiel na zisku. Vznikla tzv. "win-win" spolupráca. Na začiatok Peter investoval peniaze do skvalitnenia svojho internetového portálu na základe našich doporučení. Po zrealizovaní týchto krokov sme spolu s Petrom zadefinovali základné vlastnosti portálu Zabak a začali oslovovať potencionálnych partnerov.

.: Koncepcia monetizácie internetového portálu Zaba

1. Analýza konkurencie

V prvom kroku sme analyzovali Petrovu konkurenciu. Ako využívajú reklamný potenciál svojich portálov, zvyšujú návštevnosť, realizujú komunikáciu so svojimi návštevníkmi a pod.

2. Analýza portálu – štruktúra a jej optimalizácia

Ako prvé sme analyzovali Zabak-ovu hlavnú stránku. Rozloženie prvkov na stránke a k tomu prislúchajúce zobrazenie reklamných blokov. Na základe tejto analýzy sme navrhli niekoľko zlepšení, ktoré by mal Peter aplikovať:

Peter mal umiestnené Hlavné menu v dolnej časti pravej strany internetového portálu. Každý internetový návštevník podvedome hľadá hlavné menu na ľavej strane, kde sa štandardne nachádza. Peter ho napriek tomu umiestnil na opačnú stranu a k tomu ešte do dolnej časti. Týmto zbytočne skomplikoval základnú orientáciu pre svojich návštevníkov. Doporučili sme mu umiestniť hlavné menu na štandardné miesto na ľavej strane portálu.

Na každej stránke v hlavičke sa nachádza blikajúci banner propagujúci kliknutie na tlačítko "Páči sa mi". Tento prvok intenzívne odpútava pozornosť návštevníkov od reklamných blokov umiestnených na stránke. Petrovi sme doporučili upraviť tento banner tak, aby bola animovaná iba časť bannera alebo aby banner nebol animovaný vôbec, ale bol to iba obyčajný obrázok vhodne zakomponovaný do hlavičky stránky.

3. Nová funkcionalita portálu

 • Práca s návštevníkmi – udržanie pozornosti návštevníkov na portále
  Petrovi sme doporučili pracovať s návštevníkmi svojho portálu. Aktuálny stav bol systémom pozri video, klikni na tlačítko „Páči sa mi“ a pozri si ďalšie video. Ak nemáš záujem dovidenia. Nový systém by mal pracovať s návštevníkmi formou pozri si video, ohodnoť ho, pridaj komentár, klikni na tlačítko „páči sa mi“. Prípadne vyplň anketu a pod. Jednoducho povedané údržať pozornosť návštevníka, aby čo najdlhšie vnímal reklamné bloky a uskutočnil tak preklik, za ktorý dostane Peter odmenu.
  Príkladom funkcionality stránky, ktorá udžuje návštevníkovu pozornosť:
      Ankety
      Hodnotenie obsahu
      Diskusia
 • Newslettre – odoberanie informačných emailov
  Na portále Zabak absentuje funkcionalita na zber emailov návštevníkov, ktorí by chceli odoberať informačné emaile. Pomocou tejto funkcionality dokážeme budovať vzťah k návštevníkovi, komunikovať s ním a pripomínať sa mu. V ďalšom rade môžeme túto službu monetizovať.
 • Zabak box pre partnerské stránky
  Jedná sa o iFrame, ktorý si môžu partnerské portále aplikovať na svoje stránky. V tomto boxe sa budú zobrazovať nové materiály, ktoré boli zverejnené na internetovom portáli Zabak. Ako protihodnotu za poskytovaný obsah partnerským portálom sa bude v pravom dolnom rohu tohto boxu zobrazovať logo portálu Zabak.

4. Profil internetového portálu

Pre potreby inzerentov dokladovať základné údaje internetového portálu Zabak sme vypracovali jeho profil. Profil tvorí niekoľko základných položiek, s ktorými sa potrebuje inzerent oboznámiť. Pomocou tohto profilu si dokáže vypočítať ROI (návratnosť investície) a porovnať svoju cieľovú skupinu zákazníkov s návštevníkmi internetového portálu.
Jednotlivé položky z ktorých je zostavený profil stránky:

 • Charakteristika portálu
 • Základný popis internetového portálu, jeho zameranie, špecifikum a odlišnosť od konkurencie
 • Priemerná mesačná návštevnosť portálu
 • Priemerný počet zobrazení stránok na návštevníka
 • Premerný čas strávený na stránkach
 • Priemerná dĺžka návštevy
 • Opakovaní vs noví návštevníci
 • Geografická poloha návštevníkov
 • Vek návštevníkov, pohlavie
  Tieto údaje nebude také jednoduché získať. Údaje sa získavajú pomocou anonymných ankiet na základe dobrovoľnosti, alebo za nejaký druh odmeny. Príkladom môže byť vyžrebovanie jedného z prispievateľov a jeho odmenenie.
 • Reklamné formáty
  Tieto informácie slúžia k definovaniu blokov na internetovom portáli, do ktorých môže inzerent umiestniť svoju reklamu. Spolu s formátmi sa zadáva aj cena buď za preklik alebo za počet zobrazení.
 • Možnosti spolupráce
  V tejto časti sú uvedené rôzne druhy možnej spolupráce. Ako príklad môžeme uviesť umiestnenie reklamného bannera, usporiadanie súťaže, vloženie reklamného videa na stránku, brandovanie stránky a pod.

5. Sociálne siete

Petrovi sme odporučili vytvoriť skupiny na sociálnej sieti Facebook. Peter už má vytvorenú stránku portálu Zabak na tejto sociálnej sieti. Facebook skupiny by mali byť cielenié na aktívny nábor fanúšikov. Jednalo by sa o skupiny zamerané na špecifický druh zábavného materiálu. Príkladom môžu byť zábavné videá zo sveta športu. Touto skupinou by potom oslovil široké spektrum mladých mužov. Tieto skupiny by potom využíval k monetizácii ich marketingového potenciálu.
Sociálna sieť Twitter nieje v strednej Európe aktívne využívaná, ale napriek tomu na tejto sieti sú uživatelia zo Slovenska. Prepojením systému s touto sieťou by Peter mohol jednoducho zverejnovať informácie o práve pridaných materiáloch na internetový portál.

Youtube video portál. Na tomto portále sme Petrovi odporučili zriadiť konto a vytvoriť vlastný viedeokanál, na ktorý by mal umiestňovať zábavné videá. Týmto môže osloviť nielen komunitu zo Slovenskej a Českej republiky, ale celý svet, kedže takéto videá nepotrebujú hovorený komentár.

.: Koncepcia monetizácie

Petrovi sme vypracovali koncepciu monetizácie internetového portálu Zabak. Podľa tejto koncepcie sa budeme riadiť pri predaji marketingového a predajného potenciálu internetového portálu Zabak.

1. Google AdSense, eTarget

Textové reklamné systémy, ktoré zobrazujú reklamné texty relevantné k obsahu internetovej stránky. Na ľubovoľné miesto sa umiesti blok, v ktorom sa automaticky zobrazujú textové inzeráty. Kedže internetový portál Zabak nemá textový obsah, musíme manuálne vložiť informácie o stránke do týchto systémov. Reklamy zobrazujúce sa v blokoch by mali byť zamerané na trávenie voľného času, dovolenky, zábava a pod. Petrovi sme doporučili vložiť tento blok reklamy pod hlavnú časť obsahu t.j video, obrázok alebo vtip na svojom portáli. Na výber má buď Google Adsense alebo slovenský reklamný systém eTarget.

2. Priamy predaj reklamy – bannerová reklama

Tento predaj reklamy je najziskovejší, ale časovo náročný na nájdenie inzerenta. Cena za reklamu sa vypočíta buď podľa počtu zobrazení bannera alebo za prekliky.

3. Súťaže

Tento typ spolupráce sa dá prirovnať k "win-win". Obe strany majú zo spolupráce prospech. Súťaž bude zrealizovaná buď na internetovom portáli alebo na sociálnej sieti Facebook. Petrov portál zrealizuje marketingovú podporu návštevnosti a inzerent spropaguje svoje výrobky vložené do súťaže. Taktiež svoju značku, prípadne internetový obchod.

4. Reklama v informačných emailoch - newslettroch

Peter pravidelne zasiela svojim návštevníkom, prihlásených k odberu noviniek, informačné emaile. V týchto emailoch sa nachádza priestor k zobrazeniu reklamy alebo sa môže pridať do obsahu emailu informácia o klientovi, zľavový kupón a pod.

5. Affiliate systém

Forma splupráce s partnerskou stránkou, najčastejšie s internetovým obchodom alebo spoločnosťami pôsobiacich v oblasti hazardných hier. Za umiestnenie a zobrazovanie bannera na Petrovom portáli sa neplatí. Peter získava peniaze iba v prípade registrácie hráča do hazardnej hry alebo pri kúpe tovaru v danom internetovom obchode. Je to takzvaný provízny systém platenia za reklamu.

6. Sociálne siete

Sociálne siete, konkrétne Facebook, majú obrovský marketingový potenciál. Analogicky k nemu aj ostatné sociálne siete. V sociálnej sieti Facebook dokážeme zistiť vek a pohlavie fanúšikov. U niektorých aj záľuby, ďalšie skupiny, ktorých sú členmi a pod. Príkladom využitia veľkej fanúšikovskej základne môže byť realizovanie súťaže, reklamné zdelenie na nástenku, zaslanie správy a pod.

7. Linkbuilding

Tvorba spätných odkazov. Internetový portál Zabak má dobré hodnotenie internetovými vyhľadávačmi. Google pagerank má hodnotu 4 a Seznam Srank je na hodnote 5. Tieto hodnotenia môže využiť a pomocou umiestňovania spätných odkazov na stránky portálu ich speňažiť.
 

 

Chcem nezáväznú cenovú ponuku
Ilustračný obrázok - prehľad portfólia spoločnosti Avilu s.r.o. | e-commerce solutions

Pozor! pozrite si naše produktové portfólio (klikni sem)


 
Používame cookies. Pokračovaním používania našich služieb s tým súhlasíte. | Ok | Viac info >>