Chcem nezáväznú
cenovú ponuku

.: Prípadová štúdia -> Lyžiarske stredisko

internetová stránka, PPC, katalógová, bannerová, mobilná a emailová reklama, SEO, FLASH , DVD a PowerPoint prezentácie, PR články, copywriting

.: Základné informácie

Lyžiarske stredisko SKIAREAL sa nachádza v severnej časti Slovenskej republiky. V stredisku sa nachádzajú dve sedačkové lanovky, jedna kabínka a tri tatrapomy. Hlavná spádová oblasť strediska je 100km a podstatnou časťou zasahuje do Českej republiky a Poľska.

.: Definovanie potrieb

SKIAREAL si svoju každoročnú marketingovú kampaň realizoval svojpomocne. K tomu využíval printovú reklamu, reklamu v rádiách, inzerciu v lokálnych novinách a v okolitých mestách mestký rozhlas. Na pravidelnú komunikáciu využíval svoju internetovú stránku. Stránka bola vytvorená pred desiatimi rokmi a odvtedy nebola funkčne ani dizajnovo aktualizovaná. Na internetovej stránke SKIAREALu sa nachádzajú iba základné informácie. Stránka má návštevnosť niekoľko tisíc ľudí mesačne. V hlavnej sezóne sa návštevnosť blíži k 500 návštevám denne.

Manažéri lyžiarskeho strediska sú si vedomí, že internet má veľký potenciál osloviť v spádovej oblasti veľké množstvo potencionálnych lyžiarov a komunikovať s lyžiarmi, ktorí už toto stredisko niekedy navštívili. Kedže doteraz propagovali stredisko výhradne mimo internetu, rozhodli sa zamerať na internet ako hlavné reklamné médium s nižšími nákladmi na marketing, vyššou efektívnosťou, rýchlosťou prispôsobenia sa reálnemu stavu v stredisku a merateľnosťou výsledkov realizovaných kampaní.

.: Stratégia marketingu na internete

SKIAREAL oslovil našu spoločnosť s požiadavkou na vypracovanie stratégie pôsobenia na internete a s jej následnou realizáciou. Spoluprácu podmienili pravidelným reportingom činností a čiastkových výsledkov. Po prvotnej analýze, zhodnotenia pôsobenia na internete a analýze konkurencie sme pre SKIAREAL navrhli nasledovnú marketingovú stratégiu na internete.

1. Internetová stránka

Aktuálna internetová stránka lyžiarskeho strediska SKIAREAL obsahovala iba základné informácie a to boli informácie o stredisku, kontaktné informácie, základné fotografie, lyžiarske podmienky a predpoveď počasia.

Internetovú stránku sme sa rozhodli vytvoriť odznova a zo starej internetovej stránky použiť iba niektoré informácie. Rozhodli sme sa stránku nasadiť na CMS systém, ktorý umožňuje jednoduchú správu obsahu viacerými užívateľmi a možnosť okamžitého rozšírenia funkcionality stránky.

Nová internetová stránka SKIAREALu bude rozdelená do troch základných častí a to aktuálne informácie, lyžiarske stredisko a doplnkové informácie.

  • Aktuálne informácie
    - hlavná časť, obsahujúca informácie ako novinky, špeciálne akcie, lyžiarske podmienky a vleky, snehové správy, predpoveď počasia, webkamera, odchody skibusov a pod.
  • Lyžiarske stredisko
    - táto časť obsahuje informácie o stredisku ako história, cenníky, rozpis sezóny, popis vlekov, mapa strediska, online mapa, fotografie, informácie pre partnerov a pod.
  • Doplnkové informácie
    - tretia časť poskytuje informácie ohľadom ubytovania, booking, uskutočnené akcie, lyžiarska škola, služby poskytované tretími stranami a pod.

Internetová stránka  bude už v štandarde optimalizovaná pre internetové vyhľadávače. SKIAREAL trval na dôkladnom aplikovaní analytického nástroja na detailné monitorovanie správania sa návštevníkov internetovej stránky a ich vykonaných akcií (napr. odoslanie kontaktného formulára). Dizajn novej internetovej stránky bol vytvorený tak, aby "zapadol" do grafického konceptu strediska (corporate identity) a vyvolával u návštevníkov internetovej stránky lyžiarsku atmosféru. Internetová stránka musí byť z dôvodu zasahovania spádovej oblasti lyžiarskeho strediska so okolitých krajín viacjazyčná a to konkrétne v štyroch jazykoch SK, CZ, PL a EN. Stránka bude z dôvodu lepšieho hodnotenia českými internetovými vyhľadávačmi aj v českom jazyku.

Hlavná časť stránky bude obsahovať funkcionalitu na zakúpenie "skipasu" s možnosťou riadenia ceny. Po zaplatení bude zákazníkovi vygenerovaná poukážka, ktorú si potom prednostne bez čakania v rade vymenia pri pokladni za reálny skipass. Online zakúpenie skipassu má výhodu v rýchlom riadení ceny na čo najväčšie zvýšenie vyťaženosti strediska. Príkladom môže byť zníženie ceny skipassu. Ďalej má za cieľ zvýšiť predpredaj SKIPASSOV a tak vopred zabezpečiť vyššiu návštevnosť strediska.

SKIAREALu sme navrhli využiť marketingový potenciál internetovej stránky s predajom reklamnej plochy tretím stranám. A to prostredníctvom umiestnenia reklamných bannerov na stránku, textovými reklamami alebo partnerským programom - affiliate systém (predaj lyžiarského a iného športového vybavenia). Taktiež sme SKIAREALU doporučili zbierať emailové adresy návštevníkov na cielené zasielanie noviniek a akcií. Zasielané emale majú tiež svoj marketingový potenciál. Dajú sa využiť k predaj reklamnej plochy v týchto emailoch – newslettroch.

So spoločnoštou SKIAREAL sme sa dohodli na pravidelnej správe internetovej stránky. Spolupráca bola zadefinovaná v "Zmluve o správe a údržbe" formou paušálu. Pre SKIAREAL budeme podľa tejto zmluvy zabezpečovať výrobu bannerov, dizajnu a textových podkladov pre pravidlene zasielané informačné emaile, aktualizáciu informácií na stránke a pod.

2. Internetový marketing

Katalógová reklama – neplatené zápisy

Stránku lyžiarskeho strediska sme doporučili zaradiť do všetkých internetových katalógov so základným popisom služieb. Tento úkon zvýši nájditeľnosť stránky na internete a taktiež sa týmto vytvoria spätné linky, ktoré zvýšia hodnotenie stránky internetovými vyhľadávačmi.

PPC reklama (platba za kliknutie) v internetových vyhľadávačoch

Lyžiarskemu stredisku SKIAREAL sme navrhli spustiť marketingovú kampaň v internetových vyhľadávačoch a to hlavne s cieľom „pozbierať“ potencionálnych lyžiarov, ktorí vyhľadávajú lyžiarske strediská, hlavne z blízkeho zahraničia (ČR a PL). Taktiež s cieľom osloviť ľudí, ktorí vyhľadávajú možnosti ako aktívne stráviť víkend na lyžiarskom svahu. PPC reklamnú kampaň sme navrhli aj z dôvodu rozšírenia povedomia o lyžiarskom stredisku medzi cieľovou skupinou.

PPC kampaň bude realizovaná v internetovom vyhľadávači Google, v českom vyhľadávači Seznam.cz a v systéme eTarget. Geografické cielenie zodpovedá spádovej oblasti strediska. Hlavná časť rozpočtu je naplánovaná na zobrazovanie hlavne v dňoch streda, štvrtok a piatok. V týchto dňoch sme z analýzy pôvodnej internetovej stránky SKIAREALu zistili najväčšiu návštevnosť.
Za PPC reklamu sa platí iba v prípade úspešného prekliku na stránku inzerenta. V tomto prípade to považujeme za vynikajúcu možnosť osloviť iba tých ľudí, ktorí majú záujem zistiť viac informácií o stredisku. Reklamná kampaň bude realizovaná v internetovom vyhľadávači Google. PPC kamaň bude spustená aj vo vyhľadávači Google Česká republika a Google Poľsko.

Kedže v Českej republike má stále majoritné zastúpenie medzi internetovými vyhľadávačmi Seznam.cz, budeme PPC kampaň realizovať aj v systéme SKLIK, ktorý zobrazuje reklamu v tomto českom internetovom vyhľadávači.

Reklamnú kampaň sme na začiatok nastavili na 100 základných kľúčových slov, prepojili s analytickým nástrojom, ktorý detailne monitoruje privedených návštevníkov. Ako parametre PPC reklamy sme nastavili maximálnu cenu za privedeného návštevníka 0,05€, maximálny denný rozpočet 20€. Geografickú polohu zobrazovania reklamy podľa spádovej oblasti lyžiarskeho strediska. SKIARELu budeme pravidelne zasielať reporty o stavu PPC kampane, koľko peňazí bolo vyčerpaných z rozpočtu, aká bola konverzia na potencionálneho zákazníka, koľko získali návštevníkov, aké zmeny sme priebežne urobili v kampani a pod. Taktiež sme sa dohodli na priebežnej správe prebiehajúcej kampane.

Reklama na sociálnych sieťach (Facebook)

Stredisko sa rozhodlo stavať na vytváraní stálej komunity zákazníkov. Členov komunity budú tvoriť ľudia, ktorí sú spokojní s úrovňou poskytovaných služieb a chcú sa stať pravidelnými zákazníkmi.

Pre SKIAREAL sme navrhli začať aktívne využívať potenciál sociálnych sietí a to hlavne siete FACEBOOK. V prvom kroku vytvoríme Facebook stránku lyžiarskeho strediska, na ktorej budeme aktívne komunikovať s fanúšikmi. Fanúšikov stránky budeme lákať pomocou zliav promovaných iba na tejto Facebook stránke spolu so zverejňovaním noviniek a ďalších špeciálnych akcií. Pravidelná komunikácia spočíva v diskusii s fanúšikmi, zverejňovaním aktuálnych informácií zo strediska, udalosťami a pod.
SKIAREALu sme navrhli odkomunikovanie špeciálnej akcie, ktorá spočíva v zakúpení polovičného skipassu s platnosťou celý deň v období slabej prevádzky strediska. Táto akcia bude raz do týždňa, v najslabší deň, počas celej dĺžky trvania kampane.
Ďalšia úvodná špeciálna akcia na Facebooku "Pozvi svojich priateľov na lyžovačku a máš SKIPASS zadarmo". Gro kampane tvorí získanie skipassu zadarmo ak fanúšik pozve všetkých svojich Facebook priateľov aby sa stali fanúšikmi SKIAREAL stránky na Facebooku. Táto akcia bude realizovaná pomocou jednoduchej Facebook aplikácie, ktorá rozpošle pozvánky na lyžovačku všetkým priateľom daného fanúšíka, ktorý má záujem o SKIPASS zadarmo.

Sociálnu sieť Facebook sme taktiež navrhli použiť ako médium PPC kampane, ktorá sa dá presne zacieliť na lyžiarskych fanúšikov a ich geolokáciu. Princíp je podobný ako pri štandardnej PPC reklame. Kampaň bude spoplatenená za počet preklikov na stránku inzerenta. Všetky akcie a prepojenia Facebook stránky s internetovou stránkou strediska budú monitorované pomocou analytického nástroja.

Každá marketingová akcia realizovaná na Facebooku bude reportovaná a vyhodnotená pre potreby SKIAREALU (počet nových fanúšikov, počet prečítaní akcie, označení (Páči sa mi), zobrazení oznámenia, počet preklikov na internetovú stránku, dosiahnutí cieľov na stránke, zakúpení skipassu a pod.).

Bannerová reklama

S lyžiarskym strediskom SKIAREAL sme sa dohodli na vytvorení imidžovej kampane, ktorá má za cieľ oboznámiť internetových uživateľov so službami lyžiarskeho strediska. Kedže oblasť záujmu je vymedzená spádovou oblasťou 100km od strediska, doporučili sme využiť potenciál internetových stránok, ktoré sú relevantné k športovým aktivitám v danej oblasti. Ako inzertné médium sme zámerne nevybrali veľké internetové portále ako napríklad SME.sk. Z dôvodu, že náklady na reklamanú kampaň by nepriniesli želanú efektívnosť (zbytočné oslovenie ľudí z celého Slovenska bez znalosti ich záujmov). Rozhodli sme sa osloviť internetové obchody, ktoré sa sústreďujú na predaj lyžiarskych výbavy a doplnkov, športových potrieb a podobne v spádovej oblasti strediska. Taktiež sme oslovili regionálne internetové stránky spolu s internetovými stránkami obcií v danom regióne. V poslednom rade sme sa rozhodli osloviť stránky ubytovacích zariadení so sídlom v oblasti 20km od lyžiarskeho strediska. Umiestnenie bannerov na stránky ubytovacích zariadení chceme bez peňažného plnenia v rámci realizovanej marketingovej kampane s týmito partnermi popísanej v sekcii Emailový marketing.

Pre SKIAREAL sme vyrobili dva typy bannerov – štvorec 300x300px a obdĺžnik 468x60px. Prvotný dojem z bannera musí jednoznačne zaujať návštevníka stránky partnera. Prvé dve sekundy sú rozhodujúce. Banner bude promovať úvodnou scénou lyžiara – navodenie lyžiarskej atmosféry a názvu strediska. Ďalšia scéna má za cieľ oboznámiť prijímateľa reklamného zdelenia o službách lyžiarskeho strediska (napr. počet vlekov, služby, špeciálna akcia). Poslaním tretej scény je tzv. poďakovanie, prilákanie návštevníka ku kliku na banner. Príkladom tretej scény môže byť špeciálna akcia: klikni dozvieš sa viac a dostaneš k tomu od nás darček.
K tomuto typu bannera sme vytvorili takzvanú "landing page". To je stránka, na ktorej skončí návštevník po kliknutí na banner. Je to veľmi dôležitý nástroj, pretože ak ho táto stránka nezaujme, návštevník ihneď odchádza a tým sme stratili viac ako iba potencionálneho zákazníka. "Landing page" zvyčajne obsahuje rozšírené informácie odpromované v reklamnom banneri a taktiež „dôvod“, prečo by si mal potencionálny zákazník prezrieť celú internetovú stránku strediska SKIAREAL alebo si rovno zakúpiť SKIPASS.

Na záver marketingovej kampane vyhotovíme pre SKIAREAL detailnú záverečnú analýzu, ktorá poskytne prehľad výsledkov kampane, počet oslovených ľudí, ich vykonané akcie a dopady na internetovú stránku SKIAREALU.

3. Elektronický marketing

FLASH aplikácie | hry | bannery

SKIAREALu sme vytvorili dva typy reklamných bannerov. Bližšie informácie o týchto banneroch nájdete v odseku Bannerová reklama.

Pre potreby SKIARELAu prezentovať lyžiarsky areál sme vytvorili FLASHovú animáciu zobrazujúcu prostredie lyžiarskeho areálu s animáciou vlekov a zjazdoviek. Táto animácia je pokročilejšieho rázu a obsahuje v sebe možnosť zobraziť alebo skryť jednotlivé lanovky, zjazdové dráhy, pokladne, buffety, lyžiarsky servis, stravovacie zariadenia, ubytovacie zariadenia, turistické trasy, parkoviská, príjazdové trasy z okolitých miest a webkamery. Po kliknutí na webkamery sa na danom mieste zobrazí aktuálny záber. FLASHová animácia má na pravej strane ovládacie prvky. V hornej časti na pravej strane je taktiež umiestnený blok so snehovými informáciami a aktuálnym počasím.

Internetový návštevníci oceňujú pridanú hodnotu tejto animácie, pretože im poskytuje detailné informácie a vizuálny prehľad o celom stredisku na jednom mieste.

PowerPoint prezentácia

Pre SKIAREAL sme vytvorili dve PowerPointové prezentácie. Obe boli hlavne určené k jednoduchej možnosti preposlať alebo uložiť si informácie o stredisku na svoj počítač. Taktiež mať vždy pri sebe všetky potrebné informácie. Ďalšie určenie prezentácií bolo umožniť návštevníkom stránky preposlať informácie o stredisku iným osobám pomocou emailu a vytvoriť tzv. virálny efekt dobrovoľného šírenia marketingových materiálov medzi internetovými uživateľmi.

Prvá vytvorená prezentácia je zameraná na samotné stredisko a poskytované služby. Druhá prezentácia má širší záber a to prezentovať lyžiarske stredisko a jeho okolie. Obe prezentácie sú nekomerčne ladené, vytvorené v duchu fanúšika strediska.

Scénar prvej prezentácie obsahuje fotografické zábery lyžiarov, zaujímavých scén a záberov z areálu strediska. Východ, západ slnka, snehovú nádielku na porastoch a pod. Predposledná strana prezentácie obsahuje mapu strediska (z FLASH animácie strediska). Na poslednej strane prezentácie sú umiestnené kontaktné údaje s poďakovaním a apelovaním na návštevu strediska. Každá strana prezentácie má v pravo dole umiestnený blok s internetovou adresou strediska.

Scénar druhej prezentácie je podobný prvej, ale fotografické zábery sú vybrané z celého okolia strediska (prírodné krásy, kultúrne pamiatky, turistické atrakcie a pod.). Posledné dve strany prezentácie su rovnaké ako v prvej prezentácií. Vytvorené prezentácie sú k dispozícií vo všetkých štyroch jazykových verziách (SK, CZ, PL a EN). Obe prezentácie budú s časovým odstupom distribuované pomocou emailu odoberateľom pravidelných informácií cez email.

PR články a copywriting

Kedže by sme chceli podporiť realizovanú PPC kampaň vo vyhľadávačoch a oboznámiť ľudí s existenciou lyžiarskeho strediska SKIAREAL. Navrhli sme vytvoriť PR články s tématikou lyžiarskeho strediska ako centra zimnej zábavy s poskytovaním kvalitných služieb. Textový obsah je doplnený zaujímavými fotografickými zábermi z lyžiarskeho areálu.

Vytvorený PR článok sme rozposlali všetkým relevantným internetovým médiam a taktiež sme skúsili osloviť redakcie klasických časopisov. Podarilo sa nám dohodnúť s niektorými portálmi barterový obchod výmenou za vloženie niekoľkých skipassov ako výherných cien do súťaží. Niektoré portále nám naopak uverejnili PR článok zdarma za práva k danému materiálu. Podarilo sa nám zverejniť na niekoľkých portáloch PR články za veľmi výhodné ceny v porovnaní s ich priemernou návštevnosťou.

Výsledok realizovanej PR kampane nás prekvapil. Ľudia čítali naše PR články vo veľkom množstve. Následne sme zaznamenali pomocou analytického nástroja niekoľkonásobné zvýšenie návštevnosti internetovej stránky SKIAREALu.

Ná základe úspešnej odozvy sme vytvorili ešte jeden PR článok, ktorý bol zameraný na okolie lyžiarskeho strediska. Kedže bol menej zameraný na lyžiarske stredisko, dosiahli sme s ním väčší úspech pri jeho umiestnení na internete, ale za cenu nižšej efektívnosti kampane.

Na záver kampane sme SKIAREALu vytvorili záverečné vyhodnotenie PR kampane.

Emailový marketing

Pre SKIAREAL sme doporučili a následne zrealizovali emailovú marketingovú kampaň. Obrovská výhoda emailového marketingu je v tom, že ňou dokážeme priamo osloviť potencionálnych zákazníkov s celou ponukou poskytovaných služieb. Z toho vyplýva, že emailový marketing má najlepší pomer zákazníkov k počtu oslovených ľudí.

Emailovú kampaň sme rozdelili do dvoch verzií. Prvá bola cielená priamo na nákup skipasov (zameraná na výkon) a druhá bola cielená na zvýšenie povedomia o lyžiarskom stredisku SKIAREAL medzi ľuďmi so záľubou v športe.

Prvá verzia kampane tvorila rozosielanie špeciálnych emailov v spolupráci s partnermi z radov internetových obchodov a ubytovacích stredísk. Pre zákazníkov internetových obchodov, ktorí majú bydlisko v spádovej oblasti strediska sme poslali email so špeciálnou ponukou. Ponuka obsahovala nákup skipassu so zľavou. Pre zákazníkov ubytovacích stredísk sme pripravili špeciálnu ponuku „Tri dni lyžovačky za cenu dvoch“. Náklady na tejto verzie emailovej kampane tvorila poskytnutá zľava. Ubytovacie zariadenia niesli náklady na vytvorenie a rozoslanie emailov. Zľava bola poskytnutá vo forme zľavového kupónu, ktorý mohol zákazník aplikovať pri nákupe skipassu na internetovej stránke strediska SKIAREAL alebo si ho musel vytlačiť a odovzdať v pokladi pri zakúpení skipassu. Pomocou tohoto kupónu sme mohli odsledovať efektívnosť zrealizovanej kampane.

Druhá verzia kampane bola realizovaná v spolupráci s internetovými portálmi zameranými na lyžovanie a športové aktivity. V pravidelnom informačnom emaile týchto portálov bol umiestnený grafický a textový popis strediska. Bola tu taktiež možnosť poslať samostatný email o stredisku, ale portále nemali súhlas s posielaním marketingových informácií tretích strán. Taktiež efektívnosť takýchto emailov s informáciou iba o lyžiarskom stredisku by nebola vzhľadom na vynaložené finančné prostriedky efektívna.

Po ukončení kampane bola SKIAREALu vypracovaná záverečná analýza všetkých emailových kampaní s prehľadom ich výkonnosti – počet odoslaných emailov, koľko ľudí si ho prečítalo, prekliklo na stránku SKIAREALu, koľko sa predalo skipassov a pod.
 

 

Chcem nezáväznú cenovú ponuku
Ilustračný obrázok - prehľad portfólia spoločnosti Avilu s.r.o. | e-commerce solutions

Pozor! pozrite si naše produktové portfólio (klikni sem)


 
Používame cookies. Pokračovaním používania našich služieb s tým súhlasíte. | Ok | Viac info >>